Cirkel van invloed

De Cirkel van Invloed en Betrokkenheid

De Cirkel van Invloed en Betrokkenheid van Stephen Covey is een instrument die bekend is vanuit de psychologie. Een waar al veel over gezegd en geschreven is. Een model die handig en makkelijk in te zetten is bij het omgaan met stress. Ook in situaties rondom rouw en verlies.

Wat is de Cirkel van Invloed?

De Cirkel toont een binnenste cirkel Invloed en een buitenste cirkel Betrokkenheid. De Cirkel van Betrokkenheid omvat alle dingen waar je je betrokken bij voelt. In de Cirkel van Invloed zit alles waar je je betrokken bij voelt én waar je invloed op uit kunt oefenen.

De Cirkel beschrijft daarmee dus duidelijk op welke zaken je direct invloed hebt en bij welke je ‘slechts’ betrokken bent. Daarmee kan het je ook sturing geven op welke zaken je je beter wel kan focussen en waar je je energie beter niet op kan richten.

Hoe kan je De Cirkel gebruiken?
Rust ervaren

Het hebben van inzicht in welke zaken je beter wel je aandacht kan geven en aan welke zaken niet geeft je al veel rust. Je bent niet onnodig energie aan het stoppen in zaken waar je toch geen invloed op hebt.

=> Kijk dus naar welke zaken binnen je invloedsfeer liggen en kies gericht om alleen daar aandacht aan te geven.

Er zijn mensen die veel energie gebruiken aan zaken die buiten hun macht ligt. Ze maken zich zorgen om situaties waar ze geen grip op hebben. Ze willen van alles, klagen veel, maar doen niets. Of ze besteden veel energie aan zaken waarop ze geen invloed hebben. Die mensen ervaren veel stress, veel onrust en krijgen steeds minder gedaan. Ze gaan twijfelen en zo wordt hun Cirkel van Invloed steeds kleiner. Andersom werkt ook.

Actief inzetten

Je kan de Cirkel ook actief gebruiken om zo je invloed te vergroten. Want hoe groter jouw Cirkel van Invloed wordt des te meer grip je ervaart en je je leven meer kan sturen zoals je wilt. Dit vergroten van jouw invloed kan door gerichte acties uit te voeren in situaties die binnen je invloedssfeer liggen of die net daarbuiten vallen.

=> Richt je op de situatie die je wilt veranderen.
=> Kijk op welke aspecten je invloed hebt, welke aspecten ergens op de rand van jouw invloed liggen of net daarbuiten en welke aspecten ver buiten je invloedsfeer liggen.
=> Bedenk oplossingen die je zou willen en kunnen uitvoeren. Focus je op die aspecten waarop je (beperkte) invloed hebt. Wat kan je doen en wie kunnen je daarbij helpen?
=> Laat die zaken waarop je geen invloed hebt of waarbij je niet betrokken voelt los. Focus je op wat je wel kan veranderen.
=> Voer vervolgens die gerichte acties uit.

Kort voorbeeld:
Het regent en je moet nog boodschappen hebben voor het avondeten.
Aan het weer kan je niets veranderen. Dat ligt dus niet binnen je Cirkel van Invloed.
Oplossingen die wel binnen de Cirkel van Invloed liggen zijn bijvoorbeeld: een paraplu meenemen, wachten totdat het droog wordt, van de restjes van gister een lekker maaltje maken, de boodschappen laten komen,  …?

Dit zijn oplossingen waar je wel invloed op hebt en die je kan uitvoeren om zelf de situatie te veranderen. Je richt je dus op je eigen Cirkel van Invloed, je creëert positieve energie en daarmee wordt jouw invloed groter.
Dit kan je toepassen op allerlei situaties zowel zakelijk als privé.


Hoe werkt het dan in de praktijk?
Een visueel beeld

Van de week merkte ik weer in een gesprek met een coachee hoe een simpel model het leven aangenamer kan maken. Hoe belangrijk het is om het onderscheid te (kunnen) maken in waar je invloed op hebt en waar je ‘slechts’ bij betrokken bent. De Cirkel van Invloed en Betrokkenheid blijkt in mijn gesprekken bij meerdere coachees een waardevol instrument.

Zo sprak ik een andere coachee, een jonge vrouw die in haar leven te maken heeft gekregen met het verlies van haar vader. Daarnaast heeft zij te maken met haar ex in de opvoeding en verzorging van 3 jonge kinderen. Ook op het werk en richting haar moeder loopt het niet altijd lekker.

Een tijdje terug legde ik ook haar deze Cirkel van Invloed voor en gaf haar uitleg over wat ze zag en hoe deze Cirkels in te zetten zijn.
We legden een link naar haar situatie. Hoe zij op bepaalde zaken invloed had. Hoe ze keuzes kon maken en zo haar gedachten, emoties, gevoelens en gedrag kon sturen. Ze had invloed hierop.
Maar dat ze daarnaast ook werd geraakt door allerlei situaties waarop ze dat niet had. Ze was of voelde zich betrokken, bij al die dingen. Het verlies van haar vader zelf, het gedrag van haar moeder en haar ex. Want dit deed natuurlijk wat met haar gevoelens en emoties. Echter zonder dat ze op die situaties invloed had.

Ze had wel de keuze hoe zij er mee omging. Daar had ze invloed op. Dat lag binnen haar cirkel van invloed. We bespraken samen de situaties, mogelijke oplossingen en acties van haar en ik zag de kwartjes vallen.

In verschillende situaties

Een paar gesprekken later gaf ze aan veel aan het model gehad te hebben. Ze paste het zeer zeker toe. In de betreffende situaties en ook andere.
In ons afrondend gesprek gaf ze nogmaals aan dat De Cirkel van Invloed één van die eye-openers was geweest die een kantelpunt hebben betekend in haar rouwtraject. Maar zeker ook in hoe ze nu in het leven stond.

Van Betrokkenheid naar Invloed

Ik vind het mooi en maak dan ook dankbaar gebruik van dit model. Hoe zo’n simpel model duidelijk en visueel kan maken hoe jij om kan gaan met situaties die je raken. En hoe je door te onderzoeken of je alleen betrokken bent of ook invloed hebt het leven aangenamer kan maken. Door je energie vooral te stoppen in situaties waar je invloed op hebt. En die dingen die dat niet zijn los te laten of op zijn minst anders vast te gaan houden en anders te bekijken.