Disclaimer

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, blogs, logo’s, video’s en foto’s, is eigendom van Traan en een Lach en valt onder de bescherming van Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De content op deze site is auteursrechtelijk beschermd.
Dat wil niet zeggen dat je het niet mag gebruiken. Graag zelfs! Laat je inspireren, doe hier ideeën op en gebruik de tips en informatie, zoals jij wilt in jouw leven.

Maar er zijn ook grenzen. Wil je iets gebruiken? Prima. Zolang je er dan wel duidelijk bij vermeldt dat je bent geïnspireerd door Traan en een Lach, gebruik dus bron- en naamvermelding.

Traan en een lach respecteert het intellectueel eigendom van anderen en verwacht dat anderen dat van haar ook doen. Mocht je echter geloven dat jouw werk gekopieerd is of anderszins indruist tegen dit intellectueel eigendom, neem dan contact op met Traan en een Lach.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Met aandacht is deze opgesteld, wordt deze up-to-date gehouden en wordt de informatie zo juist en volledig mogelijk weergegeven.

Niettemin kan Traan en een Lach op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld dat dit op alle fronten gelukt is. Weet dat Traan en een Lach op geen wijze aansprakelijk kan zijn voor enig direct of indirecte schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door storingen, onbereikbaarheid, onderbrekingen of andere technische problemen, welke in geen geval aanleiding kunnen geven tot enige financiële compensatie.
Ook erkent Traan en een Lach geen aansprakelijkheid voor mogelijk geleden directe of indirecte schade, winstderving, verlies of eender welke schade in welke vorm dan ook als gevolg van fouten, vergissingen, nalatigheid, foutieve of onvolledige inhoud op de website, voor en van uitingen van anderen als reactie op blogs of op social media of voor enig schade die naar aanleiding van genomen beslissingen, acties of handelingen op basis van de verstrekte informatie ontstaan zijn zelfs indien Traan en een Lach gewaarschuwd werd voor zulke schade.
Er kan dus geen enkel recht ontleend worden aan informatie op de website.

Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om dat te voorkomen of fouten te hertellen. Heb je toch iets gelezen wat niet klopt? Laat het me weten!

Traan en een Lach behoudt zich het recht voor informatie, geplaatste opmerkingen of reacties van bezoekers zonder opgaaf van reden te verwijderen van haar website.

Email disclaimer

De informatie in emails verstuurd vanuit Traan en een Lach is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Traan en een Lach is niet aansprakelijk voor enige foutieve of onzorgvuldige informatie. Gevolgen naar aanleiding van deze informatie of het niet, verkeerd of onvolledig lezen van emails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens Traan en een Lach de mail heeft verstuurd.

Traan en een Lach maakt en voert uit met de beste intenties al het werk hetgeen is bedoeld om te steunen, te inspireren, te informeren en mensen verder te helpen om te leren leven met hun verdriet.

Traan en een Lach
KvK 77923855