Praktische zaken

Werkwijze en Tarieven

Kennismaking

Voordat we beginnen hebben we eerst een kennismakingsgesprek. Deze is gratis en geheel vrijblijvend. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur.
In dit gesprek praten we over jouw hulpvraag en de doelen die je wilt bereiken. We spreken onze verwachtingen naar elkaar uit. En bovenal maken we kennis en kijken we of we over en weer een klik voelen om samen door te gaan.

Rouwcoaching

Gaan we samen verder dan start het traject. Tijdens deze rouwcoaching gaan we dieper in op het verlies. De eerste afspraak is een intakegesprek. Hierin gaan we dieper in op jouw hulpvraag. We verkennen wat jij nodig hebt én vooral wat jouw wensen voor de toekomst zijn.

In de daarop volgende gesprekken geven we samen betekenis aan jouw verlies. Ik bied jou een luisterend oor. We geven aandacht aan datgene wat zich aanbiedt. En we kijken samen naar wie en wat nodig is om weer energie te krijgen zodat jij jouw leven weer op kunt pakken.
De ervaring leert dat als je zo aan de slag gaat, het verlies niet verdwijnt, maar dat je weer ten volle het leven kan gaan leven, met een traan en een lach.

Een coaching traject bij Traan en een Lach bestaat uit een nader te bepalen aantal sessies. Veelal blijken 4 tot 6 sessies voldoende te zijn, waarna je weer zelf krachtig in je schoenen staat en je zelf het gevoel hebt: “Ik kan mijn leven weer zelf oppakken.”

Deze sessies duren ca. 1 ½ uur. De data, tijd en locatie worden telkens in gezamenlijk overleg afgesproken.

Lezingen en trainingen

Traan en een Lach is beschikbaar voor het geven van een presentatie, trainingen en workshops over rouw en de impact op de nabestaanden zelf en de omgeving.

Ook een specifiek begeleidingstraject op maat van de organisatie behoort tot de mogelijkheid. Daarbij valt te denken aan een informatieve groepsbijeenkomst, ondersteuning van leidinggevenden en ondersteuning bij het opzetten (en uitbreiden van een rouwprotocol) tot een volwaardig beleid rondom het omgaan met rouw, ook in die langere periode na een  overlijden en de uitvaart.

Daarnaast biedt Traan en een Lach rouwcoaching voor de individuele werknemer die vastloopt in zijn of haar rouwproces. Een organisatie kan zo met het aanbieden van individuele rouwcoaching haar werknemer verder ondersteuning bieden.

Tarieven

Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.
Een coachsessie voor particulieren is € 85,- per uur (vrijgesteld van BTW).

Voor een of meerdere coachsessies vanuit een bedrijf voor een individuele werknemer reken ik €115,- per uur (vrijgesteld van BTW).
Voor deze maatwerk begeleidingstrajecten, maar ook trainingen, presentaties en workshops voor en bij bedrijven stel ik graag een offerte op maat op. Ook is het mogelijk om een langdurige samenwerking met mij aan te gaan voor rouwbegeleiding aan meerdere medewerkers in individuele trajecten binnen een raamovereenkomst.

Afgesproken tijden zijn bindend. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd of gewijzigd, worden volledig in rekening gebracht.

Vergoeding vanuit zorgverzekering

Coaching door Traan en een Lach is investeren in jezelf. Omdat ik een (rouw) coach ben en geen psychotherapeut of psycholoog worden de coachsessies helaas niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

Wel zijn er wellicht andere wijzen mogelijk om de begeleiding (gedeeltelijk( vergoed te krijgen:

Via de werkgever
Veel werkgevers vergoeden de kosten van rouw coaching omdat het bijdraagt aan het welbevinden en de productiviteit van hun medewerker. Vaak ook hebben organisaties budgetten gereserveerd voor opleidingen en persoonlijke ontwikkeling.
Vraag naar de mogelijkheden bij je werkgever.

Via PGB of UWV
Heb je op dit moment een persoonsgebonden budget (pgb)?
Onder bepaalde voorwaarden kan je kosten voor coaching vergoed krijgen via het PGB.
Vraag dit na bij de verstrekker.

Ben je op dit moment zonder werk en ontvang je een uitkering?
Er zijn mogelijkheden om in aanmerking te komen voor vergoeding van coaching in het kader van re-integratie en herstel.
Informeer hierna bij de uitkeringsinstantie (UWV)

Locatie

Coaching door Traan en een Lach vindt in principe plaats bij mij in mijn praktijk in Delft.
Ik heb een mooie praktijkruimte op de Nieuwe Plantage 28.

Vind je het prettiger dat mijn begeleiding plaats heeft bij jou thuis, op het werk of op een andere locatie, dan kan dat ook. Dit stemmen wij onderling af.

Coaching van werknemers, begeleiding van bedrijven, het geven van lezingen en trainingen, vinden plaats op locatie bij het bedrijf. In onderling overleg zijn andere afspraken mogelijk.

Voor begeleiding op locatie buiten Delft vraag ik 30 cent per kilometer.