Buigen maar niet breken

Quote - Buigen maar niet breken - Traan en een Lach
Buigen & Niet Breken